White Ladder

Released: November 1998

White Ladder

 1. 1. Please Forgive MeLyrics5:35
 2. 2. BabylonLyrics4:25
 3. 3. My Oh MyLyrics4:37
 4. 4. We’re Not RightLyrics3:03
 5. 5. NightblindnessLyrics4:23
 6. 6. Silver LiningLyrics5:59
 7. 7. White LadderLyrics4:14
 8. 8. This Year’s LoveLyrics4:05
 9. 9. Sail AwayLyrics5:15
 10. 10. Say Hello Wave GoodbyeLyrics9:03
 11. 11. Babylon IILyrics3:38